Hoe emoties de basis vormen van onze overtuigingen

Hoe emoties de basis vormen van onze overtuigingen​

Vandaag ga ik het hebben over hoe emoties de basis vormen van onze overtuigingen en hoe onze overtuigingen ons leven beïnvloeden en sturen. Of we ons er bewust van zijn of niet.

We hebben allemaal overtuigingen  en de overtuigingen die we hebben, zullen ons in het leven leiden, of ze nu in ons belang zijn of niet. We kunnen bijvoorbeeld denken dat we  onaantrekkelijk zijn,of dat we niet erg slim zijn of dat we niet in staat zijn om gezonde relaties met anderen te hebben. Of misschien denken we dat we geluk hebben dat we leven, of dat we alles kunnen bereiken waar we onze zinnen op hebben gezet, of dat mensen in de basis goed zijn. Wat belangrijk is om te erkennen, is dat overtuigingen op zichzelf, niet waar noch onwaar zijn. 

hoe emoties de basis vormen van onze overtuigingen

Hoewel we ergens een sterke mening over kunnen hebben, geloven we in onze overtuigingen en zien we alleen de realiteit van onze innerlijke ervaringen. Daarom kunnen we het oneens zijn met iemand, want hoewel wij iets als waar kunnen aannemen, zullen de innerlijke ervaringen van iemand anders verschillen van die van onszelf. Maar onze overtuigingen beïnvloeden en sturen ons leven, of we ons er nu bewust van zijn of niet. Onze diepste overtuigingen zijn gebonden aan onze sterkste emoties. Onze emoties sturen onze gedachten, en op hun beurt ondersteunen en bevestigen onze gedachten die emoties en versterken ze verder. Het is als een lus. Het is door herhaling, dat overtuigingen worden gecreëerd.

Overtuigingen worden gevormd om ons te helpen onze ervaringen te begrijpen, zowel in het moment maar ook als een filter om onze toekomstige ervaringen te begrijpen. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat we ons gelukkig voelen als we in de aanwezigheid zijn van onze partner. Ons verstand creëert dan gedachten zoals “Ik ben gelukkig”, of “Ik heb het naar mijn zin”. Als dit keer op keer gebeurt wanneer we met onze partner zijn,  dient deze herhaling als een katalysator om een overtuiging te vormen, zoals “Ik hou van mijn partner” of “Mijn partner en ik zijn zo’n geweldige match”. Die overtuigingen zijn in de kern  afkomstig van emoties en het is de repetitieve ervaring van bepaalde emoties die diepgewortelde emotionele patronen vormen. Van deze patronen zijn we ons vaak niet bewust. Misschien hadden we toen we opgroeiden bijvoorbeeld een ouder die ons altijd vertelde dat de wereld een onveilige plek is en dat we anderen niet moeten vertrouwen. Als gevolg hiervan zouden we angst kunnen ervaren. In onze kindertijd zou men de gedachte ontwikkelen dat de wereld eng is of dat mensen per definitie onbetrouwbaar zijn. Zelfs als we ons niet bewust herinneren dat we onderworpen waren aan  de overtuigingen van onze ouders, zou het emotionele patroon van angst en twijfel in ons zijn geprogrammeerd. Deze emotionele patronen noem ik ook wel emotionele conditionering, zouden dan een lens creëren waardoor we al onze toekomstige ervaringen zien. In feite zal onze geest van nature de neiging hebben om te proberen je bestaande overtuigingen te bevestigen, door je te concentreren op ervaringen, gedachten en emoties die ze verder zullen versterken. 

Overtuigingen bestaan niet alleen om ons te helpen onze huidige ervaringen te begrijpen, maar tegelijkertijd proberen ze ons ook te beschermen wanneer we in de toekomst een vergelijkbare situatie tegenkomen. Misschien wonen we bijvoorbeeld als kind naast een agressieve hond. Van daaruit kunnen we de overtuiging ontwikkelen dat alle honden eng zijn en ons nu bang of onzeker kunnen voelen wanneer we een hond zien. Dit geloof kan worden gezien als een overlevingsmechanisme dat bedoeld is om ons te beschermen en ons veilig te houden. 

Het probleem is dat alle overtuigingen die we hebben in overeenstemming zijn met onze doelen. Ze zijn misschien niet helpend, ze kunnen zelfs je belemmeren om onze dromen of de visie die we voor onszelf hebben te bereiken. We kunnen bijvoorbeeld de visie hebben om in een liefdevolle relatie te zijn. Maar als we het gevoel hebben dat we het niet waard zijn om geliefd te worden, zullen we altijd manieren vinden om intimiteit in relaties te vermijden. Dit gevoel van onwaardigheid stak waarschijnlijk niet zomaar plotseling de kop op tijdens onze meest recente relatie. In plaats daarvan is het een emotioneel patroon dat eerder in het leven in ons werd geconditioneerd, en het blijft ons vandaag de dag beïnvloeden, en dus is het belangrijk voor onszelf om te erkennen dat dit eigenlijk emoties zijn die de basis vormen van onze overtuigingen.

Net zoals onze emoties niet goed of slecht zijn, zijn onze overtuigingen niet waar of onwaar. We moeten ons er gewoon bewust van  worden of overtuigingen ons daadwerkelijk in de richting brengen die we willen gaan. En als ze dat niet zijn, als het beperkende overtuigingen zijn, dan moeten we een manier vinden om  ze te veranderen, om ze te verschuiven zodat ze afgestemd worden op wat we willen creëren.

Probeer om je overtuigingen te identificeren en te evalueren en te onderzoeken of ze daadwerkelijk in jouw belang zijn of niet. Op deze manier kunnen we bepalen of onze overtuigingen en hun onderliggende emoties ons daadwerkelijk ondersteunen bij het creëren van zowel de innerlijke als uiterlijke ervaringen die we in het leven willen hebben.

Geef een reactie